Komunikaty bieżące – w tym kontrola kompostowników i wjazd na ROD

Komunikaty bieżące – w tym kontrola kompostowników i wjazd na ROD

KOMUNIKATY BIEŻĄCE

1. Od miesiąca maja do miesiąca do września włącznie wzorem lat ubiegłych bramy wjazdowe będą otwarte tylko
we wszystkie czwartki od godz.8:00 do godz.21:00
(za wyjątkiem 16 czerwca [Boże Ciało])


Osoby które będą nocowały na działce wjeżdżają na teren ROD o godz. 21.00 a wyjeżdżają o 8.00
W inne dni tygodnia wjazd na teren ROD tylko dla osób posiadające uprawnienia inwalidzkie na narządy ruchu oraz dowożących materiały budowlane i wywóz szamb z działki


2. Przypominamy o NIE wrzucaniu do kontenera całych gałęzi. Należy je pociąć na mniejsze części. Kontener jest dla wszystkich a nie dla jednego działkowca.


Pamiętajmy o przycinaniu drzew i krzewów aby nie przechodziły na alejki. Jeżeli uszkodzą przejeżdżający samochód winę i koszty ponosi działkowiec.


3. Zgodnie z przegłosowanym wnioskiem złożonym do Komisji Uchwał i Wniosków na Walnym Zebraniu potwierdzonym uchwałą zarządu postanawia się:


WYKONUJĄCE CZYNNOŚCI GENERUJĄCE UCIĄŻLIWY HAŁAS DLA DZIAŁKOWCÓW TAKICH JAK np. KOSZENIE TRAWY itp NALEŻY WYKONYWAĆ W SOBOTY DO GODZ. 16:00 NATOMIAST W NIEDZIELĘ I ŚWIĘTA NALEŻY WSTRZYMAĆ SIĘ OD TAKICH PRAC4. Przypominamy działkowcom że zgodnie z obowiązującym nas wszystkich regulaminem ROD każda działka MUSI być wyposażona w kompostownik.

Będzie przeprowadzana wyrywkowo kontrola przez zarząd i komisję ogrodową. Brak kompostownika lub jego nieużywanie skutkować będzie dodatkową opłatą przez działkowca za wywóz kontenera z zielonym w kwocie 200zł. Jest to uchwała zarządu ROD która wchodzi w życie w dniu 15 maja br

Comments are closed.