Opłaty 2021

Opłaty 2021

Wysokość    opłat   w  2021  roku 

UWAGA: OPŁATY ZALICZKOWO zgodnie z uchwałą 347/2020 KZ PZD

kwota w  PLN  termin   zapłaty
 1.Składka  członkowska ( 6,00 zł od działki) 6,00 31.05.2021
 2.Opłata na  rzecz  Ogrodu  (1,08 gr./m² ) plus partycypacja w kosztach zarządzania PZD (9gr. /m²) 1,17 zł/m² 31.05.2021
3. Opłata za wywóz nieczystości segregowanych – od działki 128,00 31.05.2021
4. Za spalone pojemniki 4szt – od działki 20,00 31.05.2021
5. Stała energetyczna 12,00 31.05.2021
6. Stała wodna 20,00 31.05.2021
7. Opłata  inwestycyjna – od działki 30,00 31.05.2021

Wpłat  należy dokonywać  przelewem na rachunek bankowy ROD im. Ks. Leona Przyłuskiego w Poznaniu :

 PKO  BP S.A. I O/Poznań  Nr konta : 05 1020  4027  0000  1502  0412  9094

Uwaga!

Po upływie terminów  płatności naliczane będą odsetki ustawowe od wpłat  przeterminowanych
Dodatkowe opłaty  nowych użytkowników  ROD ( przy  nabyciu  działki)
kwota w  PLN termin   zapłaty
  1.Wpisowe od nowych członków ROD 300,00 dzień nabycia
  2. jednorazowa opłata inwestycyjna (zmiana dzierżawcy) §147 ust.1 pkt.1 Statutu 1200,00 dzień nabycia
Razem 1500,00 Dla nowych użytkowników istniejących działek