Akty prawne

Akty prawne

Ustawa

13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

POBIERZ USTAWĘ

Statut PZD

Statut PZD uchwalony przez XII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 2 lipca 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców w dniu 9 grudnia 2017 roku, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 23 lutego 2018 roku.

POBIERZ STATUT

Regulamin

Regulamin ROD uchwalony 28 czerwca 2018 roku, który obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku.

POBIERZ REGULAMIN ROD