Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła na ROD

Obowiązek zgłoszenia źródeł ciepła na ROD

Przypominamy iż zgodnie z obowiązującymi od 2021 przepisani każdy działkowiec ma obowiązek indywidualnie zgłosić eksploatowane na swojej działce źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (https://ceeb.gov.pl).

  • źródła ciepła uruchomione przed 1 lipca 2021 – należy zgłosić do 30 czerwca 2022
  • źródła ciepła uruchomione po 1 lipca 2021 – należy zgłosić w ciągu 14 dni od uruchomienia

Najwygodniejszą i najszybszą formą przekazania deklaracji jest jej złożenie przez stronę internetową https://ceeb.gov.pl

Wersję papierową należy złożyć w Urzędzie Miasta (osobiście lub listownie).

Wzory deklaracji papierowych oraz instrukcje wypełnienia wniosku papierowego oraz elektronicznego można znaleźć na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Załączamy także Komunikat Krajowego Zarządu PZD ws źródeł ciepła

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zagrożone jest karą grzywny stosownie do Art. 27h. – Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zarząd ROD

Comments are closed.