Zarząd

Zarząd

Dyżury Zarządu ROD
W okresie od 1 maja do 30 września W każdą sobotę miesiąca  w godz. 11:00 – 13:00
W okresie o 1 października do 30 kwietnia W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11:00 – 13:00
Zarząd dyżuruje w biurze zarządu przy świetlicy ROD

Aktualny skład zarządu
Imię i nazwisko Funkcja Telefon Nr działki
Barbara Czapla PREZES
(osoba do kontaktu w sprawie wynajęcia świetlicy)
601 396 408 172
Stanisław Paluch ZASTĘPCA PREZESA 516 721 460 42
Sławomir Wartecki CZŁONEK ZARZĄDU 502 592 463 123
Bożena Zawadzka SKARBNIK 603 926 678 39
Elżbieta Stefańska SEKRETARZ 18
Alfons Hapka GOSPODARZ OGRODU 532 647 418 121
Marta Wendrowna GOSPODYNI ŚWIETLICY 600 433 250 38