Komunikat ws. bieżących

Komunikat ws. bieżących

W ostatnim czasie na terenie naszego ogrodu okradziono użytkowniczkę działki. Wykorzystując otwartą altanę i chwilę nieuwagi skradziono z altany dokumenty łącznie z kartą do bankomatu. Sytuacje te znane są sprzed kilku lat. Bardzo prosimy o uwagę i sugerujemy ZAMYKANIE ALTANY gdy pracujemy na działce i nie mamy bezpośredniej kontroli nad wejściem.


W miesiącu kwietniu zarząd NIE dokonał odczytów wody z przyczyn niezależnych –bardzo mało było działkowców i studzienki były pozamykane.

Zarząd uzgodnił, iż odczyt wody w roku 2020 odbędzie się wyjątkowo w miesiącu lipcu oraz zostanie przeprowadzony spis z natury zużycia wody w dniu zamknięcia czyli w październiku. Odczyt lipcowy zapłacimy w sierpniu, a odczyt październikowy zapłacimy w listopadzie.


Poniżej umieszczona została nowa lista płatności zaliczek za działkę powiększona o kwietniowy odczyt energii elektrycznej.

Wszystkie wpłaty należy dokonywać przelewem na konto bankowe.

Opłaty – stan na 30.04.2020 – otwórz.

Zarząd ROD

Comments are closed.