Jubileusz 90-lecia rod

Jubileusz 90-lecia rod

Ach, cóż to był za dzień…12 sierpnia 2023r….

Sobotnie popołudnie, słońce radośnie świeci, ani jednej chmurki na niebie, wprost wymarzona pogoda ( w cieniu odnotowano ponad 32 stopnie ciepła), aby działkowcy ROD im ks Przyłuskiego w Poznaniu spotkali się i świętowali obchody 90 rocznicy założenia ogrodu. Ogród został założony przy ul. Wojska Polskiego w 1933r. Na teren, gdzie się obecnie znajdujemy ogród został przeniesiony w 1956 r.

Naszą uroczystość uświetnili swoją obecnością prezes Okręgowego Zarządu dr Zdzisław Śliwa oraz dyrektor biura OZ dr Agata Wróbel, prezes sąsiadującego ROD Relaks, p. Grażyna Pietrzak oraz członek zarządu tego ogrodu p. Iwona Lorek.

Spotkanie rozpoczęło się mszą św. o godzinie 15:00, którą odprawił ks. Mirosław Tykfer nowy proboszcz parafii pw. św, Jana Vianneya.

Po mszy św. na skwerze za świetlicą odbyła się część oficjalna, którą otworzyła prezes naszego ROD p. Barbara Czapla. Pani prezes przywitała gości, oraz działkowców, po czym przedstawiła krótko historię ROD. Następnie p. prezes Z. Śliwa złożył nam życzenia z okazji 90 lecia i wręczył okolicznościowy puchar od prezesa Krajowej Rady PZD oraz pamiątkowy ryngraf ufundowany przez Okręgowy Zarząd. Pan prezes krótko podsumował 90 lat istnienia naszego ogrodu oraz przedstawił zasługi zarządu ze szczególnym podkreśleniem zasług p. prezes B. Czapli, która w tym roku obchodzi 20-lecie pracy w zarządzie ROD im. ks. L. Przyłuskiego w tym 15 lat na stanowisku prezesa naszego ogrodu.

Otrzymaliśmy również życzenia i drobne pamiątki od pozostałych gości. ROD Relaks ufundował Budleje Davida i okolicznościową kartę, a ROD Zagajnik choć niestety nieobecny na naszym spotkaniu ufundował okolicznościową statuetkę , a także Budleję Davida.

Zaproszeni goście oraz działkowcy poczęstowani zostali tortem na 90 lecie, który ufundował zarząd ROD.

Następnie p. prezes Z. Śliwa, p. prezes B. Czapla oraz p. Cz. Bauman odsłonili tablicę upamiętniającą 90 lecie naszego ROD. Tablica usytuowana jest przed szczególnym dębem, który został posadzony na terenie wspólnym ogrodu w dniu 26.sierpnia 1979 roku dla upamiętnienia 40 rocznicy napaści hitlerowskiej na Polskę. Tabliczka upamiętniająca 90 – lecie ogrodu została przytwierdzona obok zachowanej i odnowionej historycznej tablicy. I w tym momencie nasz działkowiec p. H. Górka, hodowca gołębi, z okazji jubileuszu wypuścił 90 gołębi.

Kolejnym punktem programu było wręczenie brązowych, srebrnych i złotych odznak zasłużonego działkowca dla działkowców, którzy w szczególny sposób przyczynili się i nadal przyczyniają do rozkwitu naszego ogrodu. Odznaki wręczali prezes OZ p. Z. Śliwa wraz z prezes ROD p B. Czapla. Następnie wręczono dyplomy działkowcom, za najładniejsze działki i dla czterech działek, które przeszły kwalifikacje do konkursu Zielony Poznań.

Rozstrzygnięto konkursy na najładniejszy bukiet kwiatowo – ziołowy, stroik warzywno – owocowy, nalewkę oraz największego ogórka i pomidora.

W trakcie poczęstunku umilał nam czas zespół Sweed Band. Koncert został ufundowany przez Urząd Miasta Poznania w ramach małego grantu z okazji naszego jubileuszu.

I w końcu nadszedł czas na coroczną zabawę, podczas której działkowcy uhonorowali wieloletnią pracę p. prezes p. Barbary Czapli poprzez wręczenie bukietu kwiatów i drobnej pamiątki. Oprawę muzyczną zabawy zapewnił nam wspomniany powyżej zespół.

Dziękujemy wszystkim gościom i działkowcom za uczestnictwo w 90 – leciu naszego ROD i za życzenia doczekania co najmniej 100 – letniego jubileuszu.

Zarząd ROD

Comments are closed.