Aktualna informacja z PIM ws. budowy przedłużenia Al. Solidarności

Aktualna informacja z PIM ws. budowy przedłużenia Al. Solidarności

W załączeniu przedstawiamy pismo z PIM wraz z załącznikiem w postaci mapy. Jak czytamy prace projektowe dotyczące przebudowy ul. Lutyckiej jeszcze się nie zakończyły, a planowanym terminem ich zakończenia jest obecnie kwiecień 2022.

Dodatkowo ze względu na sytuację na rynku budowlanym (znaczny wzrost cen) oraz stan finansów miasta podjęto decyzję o wydzieleniu z zakresu inwestycji części realizacyjnej oraz części koncepcyjnej.

Rozpoczęcie zakresu realizacyjnego przewidziane jest na rok 2022, ale nie znalazło się z nim przedłużenie Al. Solidarności.

Zarząd ROD

Załączniki:

Pismo z PIM

Pismo z PIM – Mapa