Komunikat ws. miejsc parkingowych

Komunikat ws. miejsc parkingowych

Osoby korzystające z miejsca parkingowego zobowiązane są do zapłacenia kwoty 35zł na konto bankowe ogrodu do dnia 15.06.2021. Niezapłacenie po tej dacie uważane będzie za rezygnację z miejsca parkingowego. Osobą opiekującą się w tym roku parkingiem jest p. Marek Widerski, działka 22.

Zarząd ROD