Stanowisko SSI ws. projektu ustawy o przeciwdziałaniu suszy

Stanowisko SSI ws. projektu ustawy o przeciwdziałaniu suszy

Przedstawiamy poniżej Stanowisko Społecznej Służby Instruktorskiej przy ROD im Ks. Przyłuskiego w Poznaniu w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Poznań, 7.12-2020 r.

 

 Stanowisko
instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej
Polskiego Związku Działkowców z ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu
w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy

 

 Jako instruktorzy ogrodowi działający na rzecz ekologii i ochrony środowiska w ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu po zapoznaniu się z projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy oraz ze stanowiskami Krajowej Rady PZD i Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu popieramy postulaty do projektu ustawy zawarte w stanowisku KR PZD. 

Od kiedy w 1897 roku powstał pierwszy ogród działkowy w Polsce, działkowcy ze wszystkich sił starali się pokazać, że są doskonałymi gospodarzami, rolnikami i ekologami w jednym. Nasi działkowcy są gospodarni, nie marnują niczego, a nade wszystko wody. Zbierają deszczówkę, którą wykorzystują do podlewania upraw, założyli liczniki, aby jeszcze lepiej gospodarować wodą.

Dlatego nie godzimy się, aby ogródki działkowe traktować jak instytucje inne – komercyjne. Ogrody działkowe to także rekreacja, ale głównie to tereny do ekologicznego pozyskiwania warzyw, owoców czy ziół, to połacie różnorodnych roślin kwitnących dla zabezpieczenia pożywienia owadom i ptakom. Nasz ROD to bardzo ważny element swojego rodzaju korytarza, którym przedostaje się tlen do betonowego centrum miasta. 

                                                                               Instruktorzy ogrodowi SSI
                                                                     w ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu

 

Stanowisko otrzymują:

  1. Ministerstwo Infrastruktury
  2. Premier RP
  3. KZ PZD
  4. OZ PZD w Poznaniu
Comments are closed.