Otwarcie bram od 14.04.2020

Otwarcie bram od 14.04.2020

W związku z licznymi uwagami ze strony działkowców na temat ograniczenia dotarcia do działki z uwagi na zamknięcie bram wjazdowych Zarząd postanowił, iż od wtorku 14.04 bramy wjazdowe zostaną ponownie otwarte, jak co roku w miesiącu kwietniu w godzinach 8:00 – 18:00.

W chwili obecnej Zarząd czuje się zwolniony z obowiązku zapewnienia wszystkim działkowcom bezpieczeństwa z uwagi na epidemię   koronawirusa.

Zamknięcie bram wjazdowych miało na celu  ograniczenie liczby osób przebywających na terenie  ogrodu działkowego zgodnie z zaleceniami Rady Ministrów.

Niestety nie do wszystkich ten apel dociera. 

Sytuacja w jakiej w tej chwili się znaleźliśmy jest sytuacją wyjątkową musimy przestrzegać zaleceń.

Ograniczmy swój pobyt na działce do niezbędnego minimum.

Postępujmy odpowiedzialnie.

Zarząd ROD