Ograniczenia w funkcjonowaniu ROD w związku z epidemią

Ograniczenia w funkcjonowaniu ROD w związku z epidemią

W związku z obowiązującymi aktualnie ograniczeniami związanymi z epidemią zmienia się sposób funkcjonowania wszystkich ROD, w tym naszego.

Zgodnie z uchwałą nr 60/2020 KZ PZD do dnia 11.04.2020 tymczasowo wprowadzone zostały następujące ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD:

  1. Uprawnionym do pobytu na działce jest wyłącznie działkowiec i jego osoby najbliższe (zakaz wstępu osób trzecich)
  2. Z użytkowania wyłączone zostają wszystkie tereny wspólne (place zabaw, świetlice, siłownie, itp.)

Dodatkowo w związku z obowiązującymi ograniczeniami w przemieszczaniu się, w celu zminimalizowania ruchu na ROD od końca dnia 03.04 do odwołania zamknięte zostaną wszystkie bramy wjazdowe na teren naszego ogrodu, a kłódki zmienione z powrotem na „zimowe”. W tym czasie wjazd w uzasadnionych, pilnych przypadkach (np. karetka, policja, straż pożarna) możliwy będzie wyłącznie za zgodą Zarządu ROD.

Na terenie całego kraju w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz przemieszczania się osób z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby m.in. w celu: zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Interpretując powyższy zakaz oraz kierowane do zarządów ROD zalecenia Policji apelujemy o powstrzymanie się od przemieszczania się na tereny ROD w ww. okresie i ograniczenie pobytu na działkach do załatwienia niezbędnych życiowo potrzeb. Podczas przejazdu i przebywania na terenie ROD należy zachować wszystkie środki bezpieczeństwa i ograniczenia w kontaktach z innymi osobami.

Uchwała nr 60/2020 KZ PZD ws. zmiany sposobu funkcjonowania ogrodów: POBIERZ

Uchwała nr 71/2020 KZ PZD ws. zasad funkcjonowania struktur PZD w czasie epidemii: POBIERZ

Zarząd ROD

Comments are closed.