Komunikat ws opłat za 2020 i aktualizacji numerów telefonów

Komunikat ws opłat za 2020 i aktualizacji numerów telefonów

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na koronawirusa oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin Krajowy Zarząd PZD podjął decyzje ograniczające działalność poszczególnych struktur Związku.

  1. Wszystkie walne zebrania zostały przesunięte z terminem do 31.07.2020
  2. Zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych aby ROD mogły funkcjonować i nie straciły płynności finansowej.

Zarządy ogrodów zostały upoważnione do pobierania zaliczek od działkowców z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ogrodu w wysokości odpowiadającej opłatom wynikającym z uchwał walnych zebrań podjętych w 2019 roku.

Lista kwot zaliczek wraz z naliczonym zadłużeniem lub nadpłatą na dzień 20 marca 2020 została wywieszona w gablocie przy biurze ROD.

Prosimy działkowców o wpłaty zaliczek tylko drogą przelewu bankowego. Dane do przelewu

Bardzo proszę o uaktualnienie numerów telefonów oraz o podawanie adresów email-owych w celu przesyłania pocztą elektroniczną wszelkich informacji na n/w adresy lub do skrzynki pocztowej przy biurze

przyluskiegopoznan@gmail.com   lub barbaraczapla@op.pl

Zarząd ROD

Comments are closed.