Zaduszki 2023 sprawozdanie

Zaduszki 2023 sprawozdanie

W czwartek 9 listopada w świetlicy ROD ks.L.Przyłuskiego spotkaliśmy się na corocznej imprezie” Działkowe Zaduszki i świeto Niepodległości.”Po raz 9 dzięki dotacji finansowej Urzędu m.Poznania działkowcy i sympatycy działek mogli zapoznać się z historią naszego miast od czasów jego powstania przez okres powstania Wielkopolskiego aż do wybuchu II wojny Światowej. Przybliżenie historii Poznania ,przybliżenie okresu walk o niepodległości ,taki był zamiar pomysłodawczyni i prezes Stowarzyszenia Barbary Czapla której pomagała p.Alicja Serba oraz DJ p.Waldek Szczególnie okres Powstania Wielkopolskiego szeroko był przedstawiony łącznie z wyświetlaniem zdjęć z tego okresu. Uczczono pamięć minutą ciszy tych którzy zginęli i w walce o niepodległość i w walce z okupantem jak również naszych bliskich również zmarłych działkowców. Tradycją tych spotkań jest poczęstunek przybyłych gości rogalami marcińskimi jak również przy muzyce – śpiew znanych pieści i piosenek i żołnierskich również o Poznaniu. Jak co roku frekwencja dopisała ,również zaproszeni goście nie zawiedli. Pana Prezydenta Jędrzeja Solarskiego reprezentował p.Gerard Hajgelman Z-ca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, przybył również Prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa z członkami Okręgowego Zarządu, przybyli licznie prezesi ogrodów działkowych i działkowcy z różnych ogrodów działkowych a szczególnie z ogrodu który nas gościł. Dziękuję za mile wspólnie spędzone popołudnie .Do zobaczenia za rok na jubileuszowym 10 –tym Spotkaniu „Działkowe Zaduszki i Święto Niepodległości”

Prezes Stowarzyszenia

Kultura i Zdrowie w ROD

Barbara Czapla

Comments are closed.