INFORMACJE ZARZĄDU ROD

INFORMACJE ZARZĄDU ROD

W dniu 20 września 2023r. zakończyliśmy wymianę wodomierzy, prosimy działkowców o posprawdzanie studzienek, czy wszystko jest w porządku. W przypadku jakichkolwiek uwag prosimy o poinformowanie o tym fakcie gospodarza ROD lub zarząd ROD.

Prosimy działkowców o odebranie z magazynu starych wodomierzy. Nieodebrane do dnia 31.listopada 2023r. zostaną zutylizowane.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

W okresie 01.10 – 31.10.2023r. bramy wjazdowe nr 1 od ul. Dojazd i nr 3 od ul. Lutyckiej będą otwarte codziennie w godz 08:00 – 18:00.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Na początku października 2023r. Zostaną postawione kontenery na gabaryty.

Comments are closed.