KOMUNIKATY !!!

KOMUNIKATY !!!

1. W dniu 14.04 w godz 11:00 do 17:00 w biurze ROD będzie zbierana opłata za korzystanie z parkingu w kwocie 40,- zł /prosimy o odliczone kwoty/. Następne zbieranie opłaty za parking w terminach dyżuru biura ROD.

2. W gablocie przy biurze wywieszony jest wykaz opłat za działkę w roku 2023. Do działkowców, którzy podali swój adres mejlowy tą drogą została wysłana informacja o płatnościach a dla pozostałych drogą pocztową w informacji o płatnościach nie ma jeszcze kwot za zużycie wody i energii.

3. Odczyty prądu zostaną dokonane około 20 kwietnia, gdyż czekamy jeszcze na info z Eneii potwierdzające prognozowane ceny za prąd do 250 kwh [na rok] kwota 0,75 zł powyżej zużycie 250 kwh [na rok] 1,69zł

4. Ponieważ zgodnie z uchwałą walnego zebrania od dnia 08.05 nastąpi sukcesywna wymiana wszystkich wodomierzy na działkach harmonogram prac wymiany na poszczególnych działkach zostanie wywieszony po 03.05. i wówczas każdy działkowiec będzie zobowiązany do pozostawienia otwartej i furtki od działki i studzienki. Dopiero po zdjęciu wodomierzy nastąpi całkowity odczyt zużycia wody za okres od sierpnia 2022 do maja 2023 i będzie wywieszona lista opłat.

5. Planujemy w dniu 4 czerwca 2023r. [niedziela] zorganizować dla naszych milusińskich Dzień Dziecka Natomiast w dniu 12 sierpnia będziemy obchodzić 90 lecie naszego ogrodu.

6. Na wniosek złożony na Walnym Zebraniu zostaną od miesiąca maja zmienione na nowe kłódki do bram wjazdowych [z powodu nielegalnego dorabiania sobie kluczy i nieuprawnionych wjazdów przez działkowców i ich rodziny]. Osoby które posiadają zgodnie z regulaminem PZD prawo do wjazdu na ogród [świadectwo o niepełnosprawności wydane przez Komisje ds. Orzekania o Niepełnosprawności] a chcą skorzystać z możliwości wjazdu samochodem proszone są o przedstawienie ksero takiej decyzji i wówczas będą mogły zakupić klucz od bramy w kwocie 25zł.

Osoby które nielegalnie zamontowały sobie wjazdy-zatoczki proszone są o odwrotne przywrócenie opłotowania działki do pierwotnego stanu. Jest to łamanie przepisów PZD co wiąże się z sankcjami regulaminowymi.

Osoby, które posiadają aktualne świadectwo o niepełnosprawności mogą takie zatoczki posiadać.

Zarząd ROD

 

Comments are closed.