Komunikaty bieżące – w tym otwarcie wody 2022

Komunikaty bieżące – w tym otwarcie wody 2022

KOMUNIKATY BIEŻĄCE

1. W związku z dużymi zniszczeniami na działkach z powodu wichur i konieczności dokonywanych napraw Zarząd podjął decyzję iż od poniedziałku 14 marca  do soboty  30 kwietnia bramy wjazdowe nr 1 i 3 będą otwarte od godz 8:oo do zmroku

2. Otwarcie wody po sezonie zimowym nastąpi w dniu 02  kwietnia  [sobota]  godz.11:00.

Obecność działkowca w czasie otwarcia wody –obowiązkowa.  Przed otwarciem wody należy posprawdzać wszystkie krany. W tym dniu będziemy odczytywać wodomierze w studzienkach.  Prosimy o ew.przysyłanie foto 601396408  791820626 lub odczyt do skrzynki pocztowej przy biurze najpóźniej do dnia 15 kwietnia. Można już teraz dokonać odczytu. 

3. W 2022 roku opłata za miejsce parkingowe będzie wynosiła 40zł Ponieważ musi być wymieniona kłódka , każdy użytkownik miejsca parkingowego winien zakupić w biurze nowy klucz.Koszt klucza 12zł.  Sprzedaż klucza w biurze w sobotę 02.04 w godz. 11:00  do 13:00

4. Przypominamy wszystkim działkowcom iż mamy na stanie rębarkę do gałęzi

    Można wypożyczać –działka nr 70 tel.606 291 577

5. Przypominamy, że obowiązkiem każdego użytkownika działki jest dbanie o czystość nie tylko na swojej działce ale zgodnie z regulaminem obowiązkiem działkowca jest utrzymanie porządku również na połowie alejki .

6.Zarząd podejmie współpracę z działkowcem który jest hydraulikiem lub nie są mu obce te czynności [odczyty wodomierzy,drobne naprawy i awarie,wymiany zaworów itp.]

Comments are closed.