Przypomnienie aktualnych zasad w związku z epidemią

Przypomnienie aktualnych zasad w związku z epidemią

KOMUNIKAT O AKTUALNYCH ZASADACH SANITARNYCH

W związku z obostrzeniami sanitarnymi trwającej pandemii koronawirusa przypominamy aktualnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.


1. Wstrzymujemy wszystkie płatności gotówkowe u skarbnika ogrodu. Prosimy o regulowanie opłat przelewem lub za pośrednictwem poczty.

Dane do przelewu, numer konta: KLIKNIJ TUTAJ

Wysokość opłat zaliczkowych za 2021: KLIKNIJ TUTAJ


2. Do odwołania nieczynne jest biuro zarządu ROD.

Wszystkie pilne sprawy załatwiamy telefonicznie 601 396 408 lub u gospodarza ogrodu.


3. Na terenie ogrodu w publicznych miejscach zamkniętych (np. świetlica) obowiązuje zakładanie maseczki zasłaniającej usta i nos. Obowiązku tego nie ma w miejscach publicznych otwartych (np. plac zabaw) pod warunkiem zachowania dystansu 1,5 m.


4. Walne Zebranie na tą chwilę nie odbędzie się. Uchwała KR na dzień dzisiejszy obliguje Zarządy do odbycia WZ do 30 sierpnia 2021. Data odbycia WZ zostania podana w terminie późniejszym, ogłoszona na stronie WWW, w gablotach oraz indywidualnych zawiadomieniach.


5. ZABRANIA SIĘ WYRZUCANIA NA PLAC KONTENEROWY różnego rodzaju mebli, tapczanów, lodówek, gruzu, itp. Każdy działkowiec zobowiązany jest zamówić indywidualnie kontener (SKIP kontener 603 600 600 lub 511 181 818)  lub przetransportować i ODDAĆ BEZPŁATNIE takie odpady w jednym z punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie Poznania : LISTA PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW – KLIKNIJ

 

Zarząd ROD

Comments are closed.